Modificacions calendari fiscal municipal a causa del Covid-19

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 19:00

S'endarrereix la data de pagament de l'IBI i es suspèn el cobrament de la taxa de la Llar d'Infans Municipal mentre no s'ofereixi el servei

 

 

 

Per a pal·liar el la mesura del possible els efectes econòmics adversos que ha pogut provocar a l'economia familiar la pandèmia del Coronavirus i d'acord amb els marges que ens atorga la legislació tributària de règim local, en coordinació amb l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, ens autònom de la Diputació de Barcelona al qual tenim delegada la gestió dels impostos, hem retardat les dates de cobrament dels següents tributs, tal i com especifiquem a continuació:

 

L'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a qui el té domiciliat:

El primer termini es cobrava a 1 de juliol i es passarà a cobrar a 1 de setembre.

El segon termini es cobrava a 2 de novembre i es passarà a cobrar a 1 de desembre.

Per a qui no el té domiciliat:

El termini de cobrament era de 4 de maig a 6 de juliol i passarà a ser de 4 de maig a 1 de setembre.

Així mateix, no es cobraran les taxes de la Llar d'Infants Municipal Petit Heurom mentre no es presti el servei.

Sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica, el període de pagament del qual és entre 2 de març i 2 de juny (es cobra el 2 de juny a qui ho té domiciliat), no s'ha pogut modificar la data perquè el període de cobrament ja estava obert quan es va iniciar l'estat d'alarma. No obstant això, s'atendran els casos particulars de dificultat econòmica que es puguin plantejar alhora de pagar l'impost i s'intentarà donar una solució dins les possibilitats de les que disposem.

 

 

Darrera actualització: 29.04.2020 | 19:52