Info

Català
English
Español
Français

Informació general de les rutes

L'Ajuntament de Perafita us facilita 7 àudio guies que us acompanyaran en passejades i excursions senzilles per conèixer l'entorn de Perafita i recórrer una part de l'àmplia xarxa de senders i camins rurals que connecten amb les cases de pagès, fonts i pobles veïns.

Estan pensades per anar amb família i amics i gaudir de la natura, tot descobrint l'entorn de manera tranquil·la i segura mentre practiquem un esport tant saludable com caminar, sempre que triem una caminada d'acord amb les nostres possibilitats. Hi ha rutes més llargues, com les que porten a municipis veïns, on al final necessitareu un vehicle de suport si no voleu tornar a peu, i d'altres de més curtes i assequibles com una ruta turística per conèixer el poble de Perafita i el seu entorn més proper, o les que porten a l'ermita del Remei (que és a menys d'un km, a l'inici del Camí de Sta. Eulàlia de Puig-oriol), bé a la de Santa Margarida de Vilaltella, a poc més de 2 km i amb un pendent una mica més fort, però relativament assequible.

Us proposem doncs una manera de conèixer l'entorn al vostre ritme!

Com funcionen?

El seu funcionament és molt senzill, basat en la geolocalització. Funcionen amb tecnologia GPS.

Aquestes àudio guies estan dissenyades per activar-se en smartphones i tauletes. Només cal descarregar-se una aplicació gratuïta i l'arxiu de la ruta que desitgem seguir i emmagatzemar-la en el nostre dispositiu.

Un cop activat el fitxer al nostre dispositiu, de la ruta que ens interessi, rebrem les instruccions de veu precises que ens indicaran per on hem d'anar i també ens donaran informació sobre el paisatge, vegetació i punts d'interès. Si ens allunyem del recorregut l'àudio guia també ens avisarà i tan sols haurem de rectificar el camí.

On les trobem?

Tenim diferents opcions per accedir-hi:

1. Descarregant a la vostra tauleta o smartphone l'aplicació i l'àudio guia de la ruta que us interessi, de forma totalment gratuïta, seguint aquest enllaç:

Les instruccións funcionament aplicació Twonav Premium els podeu trobar en el document adjunt.

2. Audio guies: Els fitxers de les àudio guies els podem trobar dins la fitxa de cada ruta a l'apartat de Rutes/as/ Routes (ATENCIÓ: Són fitxers de gran tamany, verifiqueu que teniu espai suficient al dispositiu.)

 • Demanant en préstec una tauleta digital amb totes les rutes disponibles.
  El cost és gratuït: es demana una fiança de 20 euros i un DNI original com a garantia
  Es recomana reservar-la prèviament i es pot recollir en algun dels següents punts:

         1) Ajuntament de Perafita
             Carrer Major, 19, Perafita
             Tel. 93 853 00 01
             Horari: 10-14 cada dia i divendres també de 18 a 20 de la tarda.

         2) Forn Franquesa - Agrobotiga del Lluçanès  
             Plaça Major, 9, Perafita
             Tel. 93 853 02 26
             Tel. 93 853 00 30

3. Adreçant-te presencialment a l'ajuntament on se't facilitarà la documentació impresa o imprimint-la tu mateix a través dels enllaços a la descripció de cada ruta al web de l'ajuntament www.perafita.cat.

 

General Information about the routes

The Perafita Councill lets 7 audiobooks available for all those people who are interested in walking around the town and discover the wide range of opportunities this has to offer.

They are thought to make them with all the family and friends, enjoying and discovering the nature while walking. There are longer routes, such as those that take you to other towns. You may need and alternative way to come back to the origin point that can be your own car if you don’t want to come back by walking. Also, there are more not that long, that will allow you to discover Perafita and all its surrounding areas. Ermita del Remei, at about 1km, or Santa Maria de Vilaltella, a few steps over 2km with a stronger positive slope but still thought to be made with all the family.

You choose the way you want to discover our town!

How do they work?

The way they work is quite simple, based on geolocation. (GPS principles).

These audiobooks are designed to be installed on smartphones and tablets. You only need to download the free app and the specific route you may want to do and save it in our SD card.

Once we’ve saved the file in our device, we will get the voice instructions that will guide us to the points we have to go through and will give us information about important points within the route where you are able to take nice pictures of the landscape. If we go too far, out of the audiobook’s route, we will get notified and asked to come back to the main path.

Where do we find them?

We’ve got different options to use them:

1. Downloading the app to our smartphone or tablet. We can choose them from different audio guides depending on the route we may want to take. They are all available for free:

Operation application instructions twonav premium in the attached document

2.  Àudio guies: The files of audio guides can be found in the description of each trail Rutes/as/ Routes, NOTE: These are large files, verify that you have enough space on your device.

3. Asking for the needed material which contains all the routes and options available.

    It is free of charge. You are asked to give 20€ as a deposit and an original ID as a guarantee.

    From the council, we think is the best to book the needed material prior to the activity, as we can ensure all the facilities for all the attendees. 

         1) Ajuntament de Perafita  
             Carrer Major, 19, Perafita
             Tel. 93 853 00 01
             Open 10-14 (Monday-Friday) and 18-20 (Friday)

         2) Forn Franquesa - Agrobotiga del Lluçanès 
             Plaça Major, 9, Perafita
             Tel. 93 853 02 26
             Tel. 93 853 00 30

 • Going directly to the Council, where you will find print information and print it out yourself from the links provided at the council’s web www.perafita.cat. 

 

Información general de las rutas 

El Ayuntamiento de Perafita le facilita 7 audio guías que le acompañarán en paseos y excursiones sencillas para conocer los alrededores de Perafita y recorrer una parte de la amplia red de senderos y caminos rurales que conectan con las casas rurales, fuentes y pueblos vecinos .

Están pensadas para familias y amigos y disfrutar de la naturaleza, descubriendo los alrededores de manera tranquila y segura mientras practicamos un deporte tan saludable como caminar, siempre que elegimos una caminata de acuerdo con nuestras posibilidades. Hay rutas más largas, como las que llevan a municipios vecinos, donde al final necesitará un vehículo de apoyo si no desea volver a pie, y otras más cortas y asequibles como una ruta turística para conocer el pueblo de Perafita y su entorno más cercano, o las que llevan a la ermita del Remei (que está a menos de un km, al inicio del Camino de Sta. Eulalia de Puig-oriol), o  la ruta de Santa Margarita de Vilaltella, de 2 km aproximadamente y con una pendiente un poco más fuerte, pero relativamente asequible.

Proponemos pues una manera de conocer los alrededores de Perafita a su ritmo! 

¿Cómo funcionan?

Su funcionamiento es muy sencillo, basado en la geolocalización. Funcionan con tecnología GPS.

Estas audio guías están diseñadas para activarse en smartphones y tabletas. Solo es necesario descargarse una aplicación gratuita y el archivo de la ruta que deseamos seguir y almacenarla en nuestro dispositivo.

Una vez activado el archivo, de la ruta que nos interese, en nuestro dispositivo, recibiremos las instrucciones de voz precisas que nos indicarán por dónde tenemos que ir y también nos darán información sobre el paisaje, vegetación y puntos de interés. Si nos alejamos del recorrido el audio guía también nos avisará y tan sólo tendremos que rectificar el camino.

¿Dónde podemos encontrarlas?
Tenemos diferentes opciones para acceder a las rutas:

 • Descargando en su tableta o smartphone la aplicación y el audio guía de la ruta que le interese, de forma totalmente gratuita, siguiendo este enlace:

 • Con Audio guias: podemos encontrar los ficheros de las audio guias dentro de cada ruta a Rutes/as/ Routes (ATENCIÓN: Son ficheros de gran tamaño, verificar el espacio en el dispositivo).

 • Pidiendo en préstamo una tableta digital con todas las rutas disponibles. (El coste es gratuito: se pide una fianza de 20 euros y un DNI original como garantía)
  •  Se recomienda reservar previamente y se puede recoger en alguno de los siguientes puntos:
   • 1) Ayuntamiento de Perafita
    Calle Mayor, 19, Perafita 
    Tel. 93853 00 01
    Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y también las tardes de los viernes de 18:00 a 20:00.
   • 2) Forn Franquesa - Agrobotiga del Lluçanès
    Plaza Mayor, 9, Perafita
    Tel. 93 853 02 26
    Tel. 93 853 00 30
     
 • Dirigiéndote presencialmente en el ayuntamiento donde se te facilitará la documentación impresa o imprimiendo tú mismo a través de los enlaces en la descripción de cada ruta en la web del ayuntamiento www.perafita.cat.

 

Information général des routes

La ville de Perafita (la Mairie) nous fournit de sept (7) audio-guides qui nous accompagneront dans nos promenades, nos randonnées pour connaître les environs de Perafita et à parcourir la vaste source des chemins ruraux et sentiers qui relient des fermes, des fontaines et des villages voisins. Les routes sont conçues pour des visites en famille, en amis pour profiter à la découverte de la beauté de la nature facilement et sûr, tout en pratiquant un sport sain aussi bien que la marche soit choisi en fonction de nos possibilités. Il y a des routes plus longues comme celles qui mènent aux villages voisins dont nous aurions besoin d’un véhicule de soutien si nous ne voulons pas retourner à pied. Et d’autres plus courtes et abordables pour connaître les gens et leur environnement immédiat ; celles qui conduisent à l’ermitage du Remei (à moins d’1 km de la route de Santa Eulàlia de Puigoriol), la Sainte Marguerite à pas guère de 2 km et une pente un peu plus forte pourtant relativement abordable. Nous vous proposons donc à découvrir notre nouveau matériel de géolocalisation qui vous accompagnera durant toute votre visite.

Comment?

Son fonctionnement, il est très simple, basée sur la géolocalisation. Elles travaillent avec la technologie GPS, et sont adaptées avec les smartphones et tablettes. Il suffit de télécharger une application et un fichier libre du parcours dont vous étés intéressés à suivre et le stocker sur votre appareil. Une fois le fichier de la route activée dans votre appareil, vous recevrez des instructions vocales précises qui vous diront où vous devez aller et aussi des renseignements sur le paysage, la végétation et des points d’intérêt. Si vous vous éloignez de la route, l’audio-guide va également vous avertir pour modifier le trajet.

Où pouvons-nous trouver l'audio-guide?

Nous avons différentes options pour l’accès:

 • Téléchargement sur votre tablette ou smartphone de l’application et des fichiers de la route gratuitement en suivant ce lien:
 •  Audio-guides: Les fichiers de guides audio peuvent être trouvés dans la description de chaque piste au Rutes/as/ Routes. Quels itinéraires pouvons-nous faire? o Routes NOTE: Ce sont de gros fichiers, vérifiez que vous avez suffisamment d'espace sur votre appareil. 
 • Emprunter une tablette avec tous les itinéraires disponibles. Le coût est libre, il exige un dépôt de 20€ et une carte d’identité comme garantie. Il est recommandé de la réservé à l’avance et nous pouvons la récupérer aux adresses suivantes:
  • 1) Hôtel de ville ( la Mairie) de Perafita
   Rue Major, 19
   Téléphone: 93 853 00 01
   Horaire: Tous les jours de 10 à 14 et aussi les vendredi soir 18 à 20
  • 2) Forn Franquesa - Agrobotiga del Lluçanès
   Plaça Major, 9, Perafita
   Téléphone: 93 853 02 26 Téléphone: 93 853 00 30
    
 • En nous adressant en personne à l’Hôtel de ville pour fournir la documentation imprimée ou à travers des liens du site www.perafita.cat de la mairie à imprimée nous-mêmes.
Darrera actualització: 24.05.2018 | 13:39
Darrera actualització: 24.05.2018 | 13:39