Escut municipal

Aprovació definitiva

El 22 de febrer de 2018 el nou escut de Perafita va ser aprovat definitivament, amb la resolució del Departament de Governació, Administracons Públiques i habitatge. El nou escut ja va iniciar el camí d'oficialització el 20 d'abril de 2016, amb l'inici de l'expedient d'adopció, i va ser aprovat en un Ple de l'Ajuntament el passat 19 de setembre de 2017 amb el quòrum de la majoria absoluta. En els últims mesos també ha rebut els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local, i de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abans i ara

L'antic escut incorporava un castell, en referència al Castell de Perafita, i una fita, sobre fons vermell, en un marc rectangular amb la basa arrodonida. Com va explicar De Fluvià, els escuts municipals han de ser caironats, han d'incorporar una corona, i han de contenir senyals exclusius i originals que identifiquin el poble. Després de fer una primera proposta i acordar alguns canvis, el nou escut oficial del poble té el fons vermell i incorpora una fita d'argent sobre dues claus passades en sautor (una d'or i l'altre d'argent). Les claus són el senyal més antic del poble, i simbolitzen els atributs de Sant Pere. El timbre de l'escut és una corona de tres torres, l'apropiada pels pobles.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 18:23
Darrera actualització: 14.04.2020 | 18:23