BAN municipal: restriccions ús d'aigua potable

Dilluns, 13 de novembre de 2023 a les 00:00

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,, des dels darrers dies s’està detectant el nivell de l’aqüífer on captem l’aigua dels pous de Vilaseca està disminuint. Això fa que la bomba no pugui captar l’aigua suficient per cobrir la demanda actual, i per això demanem que tots els veïns i veïnes redueixin al màxim el consum d’aigua potable.

Us recordem les mesures de l’estat d’excepcionalitat que ens trobem actualment:

· Consum d’aigua: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

· Fonts ornamentals: Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

· Reg: Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

• Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

• El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.

• La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

· Neteja de carrers i mobiliari urbà: Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.

En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

· Eliminació de pols en l’aire: Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

· Granges: L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

· Neteja de vehicles: L’ús de l’aigua queda limitat a:

• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

• Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

· Omplir piscines: L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

• El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

• En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

• Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiqueAquest ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració. 

Juan Compta Núñez

Alcalde

Perafita, 10 de novembre de 2023.

 

 

 

 

Darrera actualització: 13.11.2023 | 13:11