Publicació bases ajuts a rehabilitació habitatges

Dilluns, 27 de gener de 2020 a les 09:00

Es publiquen les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya destinarà un total de 10 milions d'euros, finançats a parts iguals entre l'Institut Català de Finances i L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Les actuacions objecte d'aquests ajuts son bàsicament millorar l'estat de conservació dels fonaments, estructura horitzontal i vertical, incloent-hi cantells de balcons. voladissos, i instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament, deficiències relatives a l'estat de conservació de dobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres que comportin modificacions constructives del tancament original a rehabilitar i actuacions que millorin l'eficiència energètica.

 

Darrera actualització: 27.01.2020 | 22:39