Ban informatiu resum decret estat d'alarma

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 10:00

RESUM DE L'INFORMACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i degut a la Declaració de l’Estat d’Alarma (segons Decret 463/2020, BOE del 14 de març), els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:


a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.


Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en estacions de servei.


Tota persona que contravingui aquestes disposicions pot ser objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.


La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.


Perafita, 15 de març de 2020

Darrera actualització: 15.03.2020 | 10:47